Instellen van afspraakuren

Via Skedify kunt u de tijdstippen bepalen wanneer klanten een afspraak kunnen maken. Deze uren kunnen verschillen van de standaard openingsuren. Tevens kunnen uw medewerkers individueel afwijken van de standaard kantooruren.

Instellen van uw kantooruren

De tijdstippen waarop afspraken gemaakt kunnen worden, kunt u eenvoudig instellen. Deze uren kunnen verschillen van de standaard openingsuren van uw kantoor.

 1. Ga naar Mijn Team > Afspraakuren
 2. Met een simpele drag and drop (sleep en plaats) beweging kunt u de online beschikbaarheid van uw kantoor aanpassen (toevoegen, verplaatsen, verwijderen)
 3. Sla uw wijzigingen op

Afspraakuren.gif

 

 

Instellen van de afspraakuren per medewerker

De afspraakuren kunnen per medewerker ingesteld worden.
Indien in het tijdsvenster niets is ingegeven, worden de standaard afspraakuren gehanteerd.

 1. Ga naar Mijn Team > Team
 2. Selecteer een medewerker
 3. Klik op de tab Afspraakuren
 4. Aanpassingen op de standaarduren en uitzonderingen kunnen hier ingegeven worden met een drag and drop beweging. Indien uw medewerker op een bepaalde dag niet beschikbaar is voor afspraken, zoals bij vakantie of opleiding, kan dit ingegeven worden bij 'Uitzondering toevoegen'.
 5. Sla uw wijzigingen op

Screenshot_2018-06-13_15.05.04.png

 

 

 

 

Toevoegen van feestdagen en uitzonderingen op de standaard kantooruren

In speciale situaties zoals feestdagen kan er steeds afgeweken worden van de standaard afspraakuren. Dit kunt u eenvoudig als volgt ingeven.

 1. Ga naar Mijn Team > Afspraakuren
 2. Klik op 'Uitzondering toevoegen' onder het tijdsvenster
 3. Selecteer de gewenste dag
 4. Selecteer "Hele dag niet beschikbaar" of vink uit indien u andere afspraakuren wenst te bepalen voor deze dag met een drag and drop beweging
 5. Klik op toevoegen
 6. Sla uw wijzigingen op

Toevoegenvanfeestdagenenuitzonderingenopdestandaardafspraakuren.gif

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen